ผู้เล่นอาจใช้ทฤษฎีเพิ่มเติม โดยใช้เพื่อทำนายมือของฝ่ายตรงข้าม ทฤษฎีโป๊กเกอร์สมัยใหม่มีประโยชน์ สำหรับทั้งผู้เล่นเกมเงินสดและผู้เล่น MTT แม้ว่าจะเอนเอียงไปทางการเล่นแบบทัวร์นาเมนต์ แต่ก็มีหลักการที่ใช้กับเกมเงินสด หรือติดตามได้ที่ เกมไพ่โป๊กเกอร์ ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเกี่ยวข้อง กับการเล่นแบบเอาเปรียบและอธิบายถึง วิธีการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มระดับเมื่อเล่นเกมเงินสด การใช้วิธีการในทฤษฎีโป๊กเกอร์สมัยใหม่